Agenda

21 april 2018: Verenigingsconcert, aanvang 19.30 uur. 

20 mei 2018: Pinksterdienst Stiens

16 juni 2018: Middagconcert met Groot Koor Zwolle

30 juni 2018: Cityproms

30 september 2018: Lûd van de Middelsee