Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen.

Voorzitter:                       Jan Jelmer Meijer                                voorzitter@dacapo-leeuwarden.nl

Secretaris:                       Mylène Hofman                                   info@dacapo-leeuwarden.nl

Penningmeester:            Doetie Meijer                                       penningmeester@dacapo-leeuwarden.nl

Com. Alg. zaken:            Coba Berendsen                                  algemenezaken@dacapo-leeuwarden.nl

Com. Bezittingen:           Anja van der Eijk                                  info@dacapo-leeuwarden.nl

Concertcommissie:        Sjoukje Rondaan en Nynke Suwijn    concertcommissie@dacapo-leeuwarden.nl

Algemeen lid                  Hilly Loonstra                                        info@dacapo-leeuwarden.nl