Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen.

Voorzitter:                       Jan Jelmer Meijer                            voorzitter@dacapo-leeuwarden.nl

Secretaris:                       Mylène Hofman                               info@dacapo-leeuwarden.nl

Penningmeester:            Doetie Meijer                                    penningmeester@dacapo-leeuwarden.nl

Com. Alg. zaken:            Coba Berendsen                               algemenezaken@dacapo-leeuwarden.nl

PR Commissie:               Vacature                                             prcommissie@dacapo-leeuwarden.nl

Com. Bezittingen:           Vacature                                             info@dacapo-leeuwarden.nl

Concertcommissie:        Sjoukje Rondaan en Nynke Suwijn    concertcommissie@dacapo-leeuwarden.nl